Skip to main content
Vergadering

Algemene Jaarvergadering 2015

By 14 januari 2015april 24th, 2015No Comments

Op dinsdagavond 13 januari liep de Voorhof langzaam vol met belangstellenden en leden van Oranje Vereniging Rijnsburg, voor de Algemene Ledenvergadering. In totaal waren er ongeveer 130 mensen aanwezig. Na het zetten van de handtekening, kreeg iedere aanwezige een blijvende herinnering in de vorm van een aansteker voor kaarsen.
Na de opening door voorzitter dhr. Wim Vooijs, werden de notulen van 2014 voorgelezen door algemeen adjunct dhr. Jan Zwaan. Deze werden met applaus goedgekeurd.
Daarna was het tijd voor de financiën, de penningmeester dhr. Daan van Delft had alles weer op  papier gezet. Omdat hier geen vragen over waren, werd direct het woord gegeven aan de voorzitter van de kascommissie, dhr. Fedde Jonkman. Dhr. Jonkman gaf een beschrijving van het werk van de kascommissie en omdat alles in orde bevonden was, werd er decharge gegeven aan het bestuur.
Zoals ieder jaar gaat er een kascommissielid de commissie verlaten, dhr. Hogewoning wordt bedankt voor zijn inzet. Natuurlijk moet er dan ook een nieuw kascommissielid bij. Mevrouw Carin v.d. Spijk wordt gevraagd om dit op zich te nemen, zij stemt onder applaus in met dit verzoek.

Na een heerlijk kopje koffie met een koekje was de bestuursverkiezing het volgende agendapunt.
In de loop van 2014 hebben de heren Arie Lagerwerf en Hans Heemskerk al afscheid genomen van het bestuur. Deze avond werd er afscheid genomen van mevrouw Lysette Kromhout, zij stelde zich niet verkiesbaar na 3 jaren inzet voor de Oranje Vereniging. Met een boeket bloemen en een cadeautje werd zij bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Het bestuur heeft als voorstel naar de leden van de vergadering toegelicht dat zij de minimale bijdrage van een nieuw te werven lid van de Oranje Vereniging Rijnsburg wil verhogen van € 2,50 naar € 5,-. De leden gaven met applaus te kennen dat zij dit akkoord vinden.

Hierna volgt de rondvraag. Diverse mensen uit de zaal stellen een vraag. Een van de vragen is of het bestuur van de Oranje Vereniging niet te klein word, met maar 10 bestuursleden. De voorzitter antwoord hierop dat het bestuur actief aan het zoeken is naar geschikte kandidaten. Hij vraagt dan ook aan de vergadering om mogelijke suggesties te doen. Het is wel zo dat er met een kandidaat bestuurslid een gesprek wordt aangegaan. Ook zal een mogelijk bestuurslid worden gevraagd een jaar mee te lopen met de Oranje Vereniging. Je leert tijdens zo’n aspirant jaar, wat het werk van de OV inhoud en hoe het team van vrijwillige bestuursleden werkt. Hierna vindt er een evaluatie plaats.

Een andere vraag was of het mogelijk is om de aubades in het komende jaar wat te verjongen. Het antwoord hierop is dat dit best lastig is. Wat is een goed lied? En daarbij komt kijken dat er bij de keuze van een lied ook muziek moet zijn. En soms is dat aanwezig, maar als het geschreven moet worden hangt daar een behoorlijk kostenplaatje aan. De officiële vergadering is hiermee ten einde.

Onder het genot van een heerlijk drankje wordt er gekeken naar een impressie van het jaar 2014 in beeld. Met aan het einde een film gemaakt met een drone. Hierin zien we Rijnsburg, haar inwoners en de festiviteiten van de Feestweek van boven. Een indrukwekkend staaltje, die met applaus wordt beloond.
Na nog een drankje en de niet meer weg te denken kroket wordt deze avond afgesloten met de traditionele bingo.