Skip to main content
Nieuws

Annette loopt voor Stichting Hulphond tijdens de Vlietloop

Als woensdag 9 augustus om 19.45 uur de Vlietloop begint, staat ook Annette Heemskerk (41) aan de start om te midden van de tientallen andere lopers vijf ronden vol te maken. En dat is bijzonderder dan het op het eerste gezicht klinkt. Tien jaar geleden zat Annette nog in een rolstoel.

 “Toen ik zes was ben ik van de trap gevallen”, begint Annette haar verhaal. “al snel daarna begonnen mijn ouders vreemde dingen op te merken: af en toe was ik even ‘weg’. Absences worden dat genoemd. Er volgden allerlei onderzoeken met als diagnose: epilepsie.” Veertien jaar geleden kwam Annette tijdens een epilepsieaanval ongelukkig ten val waardoor ze verlamd raakte. “Het leek erop dat ik nooit meer zou lopen.” Maar na drieënhalf jaar in een rolstoel slaagde Annette er dankzij nieuwe oefeningen in om toch weer op te staan. Zo kon zij langzaam terugkeren naar een ‘gewoon’ leven.

Hulphond
Een van de factoren die daarbij hielp was een hulphond. “De epilepsie is er nog steeds, maar mijn hulphond kan mij waarschuwen als er een aanval op handen is. Dan kan ik bijtijds naar huis, zodat ik ongelukken kan voorkomen.” Dankzij haar eerste hulphond, Joyco, kreeg Annette de mogelijkheid om weer een ‘normaal’ leven te leiden: “Ik kreeg meer zekerheid en zelfstandigheid, kon boodschappen doen en ik ging sporten: boksen en kickboksen, maar het was nog wel allemaal in mijn eigen, besloten kring. Dat veranderde toen Joyco, ‘met pensioen’ ging. “Mijn huidige hulphond, Zander, is veel beweeglijker, energieker. En daardoor trekt hij me steeds meer het actieve leven in. Ik ging meer naar buiten en durfde ook weer meer te denken aan het bezoeken van evenementen zoals de Feestweek. Ik leef daar echt naartoe en wil me eigenlijk niet laten tegenhouden door mijn ziekte.” De Feestweek is voor Annette weliswaar vaak te druk, maar er zijn wel mogelijkheden: “Patrick van Bar Bistro De Roos houdt er bijvoorbeeld rekening mee; zodra ik kom past hij de belichting aan. Zo lief! En het optreden van Alex Wielders is altijd mijn momentje.”

Vlietloop
Dit jaar gaat Annette een stapje (nou ja, eigenlijk een heleboel stappen) verder door mee te doen aan de Vlietloop. Het is niet het eerste sportevenement waar ze aan mee doet: begin dit jaar kwam een droom uit toen ze meedeed aan de Mud Masters Obstacle Run, en die ook volbracht. De Ladiesrun was de volgende stap, en nu staat ze straks aan de start van de Vlietloop: niet voor haarzelf alleen: “Ik loop voor Stichting Hulphond, die hulphonden opleidt voor militairen met posttraumatische stress (PTSS). Mede door de hulp van het Militair Revalidatie Centrum (MRC) kon ik aan de Mud Masters meedoen. Ik ontmoette een aantal militairen met PTSS en ik zag hoeveel baat zij bij een hulphond hebben. Iets dat ik ook uit mijn eigen situatie herken. Ik heb veel aan de jongens van het MRC te danken en wil graag iets voor hen terugdoen. Wie dit initiatief wil ondersteunen kan eventueel doneren via deze link.” Bij de dierenwinkel van Dobey de Wit in de Kerkstraat komt ook een collectebus te staan voor dit doel. Annette: “En ik leg er wat enveloppen bij. Mocht je nog een mooie of leuke boodschap hebben, dan ontvang ik die graag!”

Sinds vorige week traint Annette niet alleen in Panbos, maar ook in eigen dorp aan de Boslaan, samen met haar trainer Alexander Geenjaar. En straks loopt ze niet alleen de Vlietloop: “Mijn buddy’s Niels Monster en Rick Toornstra of Nieske Glasbergen lopen met me mee, En natuurlijk gaat Zander ook mee. Want ook dan moet hij me in de gaten houden.”