Skip to main content
Nieuws

Rijnsburg bedankt!

By 14 augustus 2017No Comments

Wanneer ik dit schrijf zijn we druk bezig het dorp weer terug te brengen in de ‘normale’ staat en over enkele uren is er niets meer zichtbaar van de Feestweek 2017. Een week waarin we als Rijnsburgers onder elkaar mochten genieten van het mooie weer, terwijl de vooruitzichten voor de hele week niet al te best waren. Uiteindelijk bleek dit alles mee te vallen en mochten we genieten van een zonnetje.

We mogen terug kijken op een hele mooie Feestweek, waarin alle activiteiten door konden gaan en welke druk door u werden bezocht. Dit jaar was een zwaar jaar, omdat twee van onze bestuursleden wegens omstandigheden minder inzetbaar waren. Daarbij vonden deze feestweek een tiental nieuwe activiteiten plaats, waardoor de druk op de rest van het bestuur erg hoog was. We mochten ons gelukkig prijzen met vele vrijwilligers welke ons op vele manieren hebben bijgestaan. Hierdoor was de Feestweek 2017 een groot succes! Vooral de hoofdfeestdag stond in het teken van saamhorigheid en ik heb meerdere malen gehoord of gelezen dat het een zeer gezellige dag was en dat u allen heeft genoten van de verschillende activiteiten welke elkaar in rap tempo hebben opgevolgd.

Ik ben trots op het bestuur dat we zoveel hebben kunnen organiseren en dat, terwijl de week net ten einde is, er al door de bestuursleden wordt gesproken over volgend jaar, want…. de voorbereidingen voor de volgende Feestweek staan begin september alweer op de agenda. Eind augustus zal de Feestweek 2017 eerst worden geëvalueerd, waardoor de puntjes op de welbekende ‘i’ gezet kunnen worden, waarna we aan de slag zullen gaan met de Feestweek 2018!

Vanaf deze plaats wil ik alvast al onze sponsoren bedanken, welke ons in financiële of materiële zin hebben ondersteund. We zijn enorm dankbaar dat we op zoveel steun van de Rijnsburgse ondernemers kunnen rekenen. Daarbij een woord van dank aan de vrijwilligers, Gemeente Katwijk, Politiebureau Katwijk, het Rode Kruis, bedrijfsbeveiliging Flora Holland, Buurtverenigingen en allen welke de Feestweek samen met ons tot een groot succes hebben gemaakt, maar ook de bewoners van het ‘oude’ centrum van ons dorp, welke de overlast voor lief hebben genomen.

Ik hoop dat u genoten heeft van de Feestweek 2017 en dat we elkaar snel weer zullen ontmoeten tijdens één van onze activiteiten!

Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter