Skip to main content
FeestweekGeen categorie

Sportief of gemotoriseerd in de Feestweek?

Tijdens de Feestweek kan je aan allerlei activiteiten meedoen, maar kies je ervoor om zelf aan de gang te gaan of maak je gebruik van een motortje?

Op maandag 03 augustus begint het met de beenspieren, hard trappen op een skelter en een rondje rijden langs de Vliet. Vergeet niet om de waterbakken heen te rijden, anders wint je tegenstander. Tegelijkertijd is er voor de ouderen uit Rijnsburg de jaarlijkse seniorenmiddag. Ook hier kunt u uw spieren testen, want wij weten zeker dat ‘de voetjes’ deze middag van de vloer gaan. Om 18.30 uur start de wandeltocht. Tien kilometer wandelen, wel niet zover als met de vierdaagse in Nijmegen, maar ga er maar aan staan!

Dinsdag en woensdag is het Burgemeester Koomansplein ’s morgens gereserveerd voor het korfbal. Dinsdag voor de groepen 6-7-8 en woensdag voor de groepen 3-4-5. Korfbal een sport waarbij niet alleen de beenspieren, maar zeker ook de armspieren moeten worden gebruikt!Dinsdagmiddag kunnen wederom de beenspieren getest worden tijdens de fietstocht. De tocht van ongeveer 30 kilometer zal gaan in zuidelijke richting. Maar ook hier kunt u de armspieren testen, want onderweg wordt u een consumptie aangeboden.Tijdens het ringsteken aan de Graaf Florislaan, om 18.30 uur wordt naast uw spierbeheersing ook het nodige van uw paard of pony gevraagd. Veel oefenen zorgt ervoor dat het beste koppel de meeste ringen steekt.
Het houd vandaag niet op. Doen uw spieren het nog? Ga dan om 19.30 uur naar het Waterbos. Hier kunt u meedoen met het badminton. U heeft deze sport allemaal vast wel eens beoefend tijdens de vakantie. Maar u zult zien uw ervaring in de zaal zal heel anders zijn dan op het grasveld tijdens de vakantie.
Wilt u uw been- en/of armspieren niet meer gebruiken vandaag, doe dan mee met de frikandellenwedstrijd. Er is echter wel een grote kans dat uw maagspieren het niet helemaal gaan houden!

Op woensdag vindt de aanslag op de spieren plaats rondom de Vliet. Om 18.30 uur start hier de Vlietloop voor jongens en meisjes tot 15 jaar. Aansluitend is de Bruggenloop, een estafetteloop voor jeugd van 8-9-10 jaar en voor jeugd van 11-12-13 jaar. Hierna zal de jeugd toch echt even moeten bijkomen en kunnen zij kijken naar de Rabo Vlietloop voor volwassenen. Dit zijn 10 rondes om de Vliet voor heren en 5 rondes voor dames.

Dan is het alweer donderdag. Op deze dag zijn er vele activiteiten waar u aan kunt deelnemen of de deelnemers kunt aanmoedigen. Wat dacht u van het mastklimmen op het Burg. Koomansplein. Hiervoor moet je echt staalkabels in je armen hebben, anders haal je nooit de top! Of alle spieren die je moet gebruiken bij het bewaren van je evenwicht tijdens ‘spuit ‘m erover’.
’s Avonds is er een nieuwe activiteit op het Burg. Koomansplein. Voetbal op het plein, maar niet gewoon voetbal. Je zit zelf in een ‘opblaasbare’ bal, de kans dat je omvalt is groot en dan heb je al je spieren nodig om weer rechtop te komen staan.

Op vrijdag is het tijd voor de gemotoriseerde activiteiten. Om 10.30 uur starten de motoren voor de toertocht over de rivierdijken. Er zal gestart worden in groepen, kom kijken en je verbazen over het prachtige geluid van deze motoren.
Iets later die dag, om 13.15 uur, vertrekken de scooters voor hun toertocht vanaf het Burg. Koomansplein. Zittende op het hoogste punt van de tribune is dit een schitterend gezicht.
Ben je niet in het bezit van een scooter of een motor, dan kan je ’s middags al fietsend een fantastisch uitzicht hebben over Rijnsburg. U zult denken al fietsend? Ja, deze middag gaat de fiets niet vooruit, maar omhoog, u wilt dit niet missen!

De laatste dag van de Feestweek, zaterdag 08 augustus. Al jaren is er dan een waterspektakel bij het Oegstgeesterkanaal voor kinderen. Als je spieren van alle activiteiten van deze week toch wel pijn doen, is het spelen in het water heerlijk.
Wilt u op zaterdag nog wat lopen, kom dan kijken bij de Oldtimershow aan de Graaf Florislaan. Dit jaar staan er niet alleen oldtimers maar ook klassieke youngtimers. Deze auto’s doen het na al die jaren nog steeds prima en de eigenaren zijn zo trots dat ze dit graag met u willen delen.
Bent u er inmiddels wel klaar mee om uw spieren te gebruiken dan hebben we bijna aan het einde van de Feestweek nog een prachtige activiteit. U hoeft alleen maar te gaan zitten en dan…………. wordt u rondgevlogen in een helikopter boven uw eigen dorp!! Wie wil dit nu niet?

Op dinsdagavond 13 januari liep de Voorhof langzaam vol met belangstellenden en leden van Oranje Vereniging Rijnsburg, voor de Algemene Ledenvergadering. In totaal waren er ongeveer 130 mensen aanwezig. Na het zetten van de handtekening, kreeg iedere aanwezige een blijvende herinnering in de vorm van een aansteker voor kaarsen.
Na de opening door voorzitter dhr. Wim Vooijs, werden de notulen van 2014 voorgelezen door algemeen adjunct dhr. Jan Zwaan. Deze werden met applaus goedgekeurd.
Daarna was het tijd voor de financiën, de penningmeester dhr. Daan van Delft had alles weer op  papier gezet. Omdat hier geen vragen over waren, werd direct het woord gegeven aan de voorzitter van de kascommissie, dhr. Fedde Jonkman. Dhr. Jonkman gaf een beschrijving van het werk van de kascommissie en omdat alles in orde bevonden was, werd er decharge gegeven aan het bestuur.
Zoals ieder jaar gaat er een kascommissielid de commissie verlaten, dhr. Hogewoning wordt bedankt voor zijn inzet. Natuurlijk moet er dan ook een nieuw kascommissielid bij. Mevrouw Carin v.d. Spijk wordt gevraagd om dit op zich te nemen, zij stemt onder applaus in met dit verzoek.

Na een heerlijk kopje koffie met een koekje was de bestuursverkiezing het volgende agendapunt.
In de loop van 2014 hebben de heren Arie Lagerwerf en Hans Heemskerk al afscheid genomen van het bestuur. Deze avond werd er afscheid genomen van mevrouw Lysette Kromhout, zij stelde zich niet verkiesbaar na 3 jaren inzet voor de Oranje Vereniging. Met een boeket bloemen en een cadeautje werd zij bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Het bestuur heeft als voorstel naar de leden van de vergadering toegelicht dat zij de minimale bijdrage van een nieuw te werven lid van de Oranje Vereniging Rijnsburg wil verhogen van € 2,50 naar € 5,-. De leden gaven met applaus te kennen dat zij dit akkoord vinden.

Hierna volgt de rondvraag. Diverse mensen uit de zaal stellen een vraag. Een van de vragen is of het bestuur van de Oranje Vereniging niet te klein word, met maar 10 bestuursleden. De voorzitter antwoord hierop dat het bestuur actief aan het zoeken is naar geschikte kandidaten. Hij vraagt dan ook aan de vergadering om mogelijke suggesties te doen. Het is wel zo dat er met een kandidaat bestuurslid een gesprek wordt aangegaan. Ook zal een mogelijk bestuurslid worden gevraagd een jaar mee te lopen met de Oranje Vereniging. Je leert tijdens zo’n aspirant jaar, wat het werk van de OV inhoud en hoe het team van vrijwillige bestuursleden werkt. Hierna vindt er een evaluatie plaats.

Een andere vraag was of het mogelijk is om de aubades in het komende jaar wat te verjongen. Het antwoord hierop is dat dit best lastig is. Wat is een goed lied? En daarbij komt kijken dat er bij de keuze van een lied ook muziek moet zijn. En soms is dat aanwezig, maar als het geschreven moet worden hangt daar een behoorlijk kostenplaatje aan. Toch geeft het bestuur aan dat zij openstaan voor verjonging, dus als er liedsuggesties zijn, kunt u deze via de website www.ovrijnsburg.nl aan het secretariaat doorgeven. De officiële vergadering is hiermee ten einde.

Onder het genot van een heerlijk drankje wordt er gekeken naar een impressie van het jaar 2014 in beeld. Met aan het einde een film gemaakt met een drone. Hierin zien we Rijnsburg, haar inwoners en de festiviteiten van de Feestweek van boven. Een indrukwekkend staaltje, die met applaus wordt beloond.
Na nog een drankje en de niet meer weg te denken kroket wordt deze avond afgesloten met de traditionele bingo.