Skip to main content
Nieuws

Wordt lid van Oranje Vereniging Rijnsburg

Vorige week heeft u in de Rijnsburger een stuk kunnen lezen over de buurt- en wijkverenigingen in Rijnsburg. Hierin spraken de voorzitter van de wijkraad, voorzitter van Oranje Vereniging Rijnsburg en sociaal werker van het Welzijnskwartier over de nut en noodzaak van deze verenigingen. Met daaraan gekoppeld het voortbestaan van deze verenigingen. Er zijn in Rijnsburg nog drie buurtverenigingen actief. Zonder een bestuur en/of leden kunnen ze niet bestaan. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de buurtverenigingen over hoe men elkaar kan versterken. Dit heeft er toe geleid dat buurtvereniging ‘Bestevaer’, gesitueerd in de Zeeheldenbuurt, op vrijdag in de Feestweek samen met Oranje Vereniging Rijnsburg, een straattekenwedstrijd organiseert. Hierbij zullen er zeehelden rondlopen en je kan met hen op de foto. Met elkaar de schouders er onder zetten ten behoeve van de inwoners van Rijnsburg!

Ook Oranje Vereniging Rijnsburg kan niet zonder leden. Het lidmaatschap zorgt ervoor dat we alle evenementen door het jaar heen kunnen organiseren. De evenementen die wij organiseren zijn, Koningsdag, 4 & 5 mei, de Feestweek en de Kerst-Inn. Met uw ledenpas kunt u korting krijgen bij enkele activiteiten tijdens de Feestweek. Dit jaar zullen wij tijdens enkele activiteiten de ledenpas scannen. Bij de activiteiten staat genoemd welke korting u krijgt en voor hoeveel personen deze korting is.

U kunt lid worden voor minimaal 5 euro per jaar. Indien u hier klikt  kunt u direct lid worden. Het lidmaatschap is een lidmaatschap voor uzelf, indien u nog meer gezinsleden heeft, vanaf 12 jaar, kunnen ook zij lid worden van Oranje Vereniging Rijnsburg.

Helpt u ons om met uw financiële bijdrage en/of vrijwillige inzet, klik hier , de komende Feestweek tot een FEEST voor iedereen te maken?