Skip to main content

Doel

Het doel van de vereniging is het aankweken van liefde voor het Huis van Oranje, en het bevorderen van gemeenschapszin bij de inwoners van Rijnsburg. De vereniging doet dit door:

a.      het initiëren, organiseren en leiden van festiviteiten en evenementen ter gelegenheid van nationale- en andere feest- en gedenkdagen;

b.      het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Oranje Vereniging Rijnsburg wil zich, vanuit haar doelstellingen, kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en het aanbrengen van samenhang hier tussen. Deze betrokkenheid wordt op actieve wijze ingevuld. De vereniging wil zich, door middel van haar activiteiten, een plaats verwerven in de harten van de mensen en een logisch platform zijn om verbindingen te stimuleren tussen formele en informele groepen. De betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid is een onderdeel van de identiteit van de vereniging.

De vereniging streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door het gebruik van social media, lokale kranten, radio, TV en andere directe communicatie.

Bestuur

Het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg bestaat uit een aantal enthousiaste bestuursleden. Daarnaast kent de vereniging een aantal ereleden en leden van verdienste. De ereleden en leden van verdienste zijn leden van de vereniging welke zich bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor de vereniging. Deze titel wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. Daarnaast wordt de vereniging bijgestaan door vele vrijwilligers en sponsoren.

Het bestuur vergadert iedere maand en bespreekt deze vergaderingen wat nodig is om de vereniging te besturen, alsmede de voortgang van de organisatie van de evenementen en activiteiten. Voor vele activiteiten worden commissies samengesteld, waarin enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om een activiteit zo goed mogelijk te organiseren.

Het bestuur organiseert jaarlijks grote en kleine evenementen zoals; Koningsdag, 4 & 5 mei, de Feestweek en de Kerst-inn. In totaal gaat het om meer dan 100 activiteiten op jaarbasis! Bekijk onze jaaragenda en zorg dat je erbij bent!

Lijkt het jou nou ook leuk om deel te nemen als bestuurslid en ben jij creatief, kun je organiseren en hecht je belang aan het samenbrengen van mensen? Neem dan eens een kijkje op onze vacaturebank!

Close Menu

Aankomende evenementen