Skip to main content
Algemene LedenvergaderingNieuws

Algemene Ledenvergadering 2023

By 4 januari 2023januari 19th, 2023No Comments

Wij willen u namens het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg een gezond en liefdevol 2023 toewensen.

Op maandag 16 januari zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in De Voorhof, aanvang van de vergadering is 19.45 uur, de zaal is open om 19.15 uur. Alle leden van onze vereniging zijn van harte uitgenodigd.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter, de heer R.J. Heemskerk.
 2. Notulen en ingekomen stukken.
 3. Jaarverslag vereniging.
 4. Jaarverslag penningmeester.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

  Pauze

 7. Bestuursverkiezing.
      Aftredend en herkiesbaar:
      de heren: E. Looden, J.J. Hogewoning. Mevrouw P. Westra.
      Aftredend niet herkiesbaar:
      de dames: J. Haasbroek, J.M. van Leeuwen.

Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering bekend worden gemaakt aan het secretariaat.

      8. Mededelingen bestuur.

Ter stemming ingebracht: Vaststellen Huishoudelijk Reglement

      9. Rondvraag.
     10. Sluiting.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal er een korte quiz zijn met daarop volgend een gratis bingo.

Gelieve uw ledenpas mee te nemen.

Close Menu

Aankomende evenementen