Skip to main content
Overig

Algemene Leden Vergadering

By 3 januari 2019januari 4th, 2019No Comments

Op dinsdag 8 januari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Oranje Vereniging Rijnsburg plaats. Net als alle voorgaande jaren is de locatie van deze vergadering De Voorhof. De avond start om 19.45 uur, maar de deur is vanaf 19.15 uur open. 

De algemene ledenvergadering vindt plaats aan het begin van het nieuwe jaar 2019. De bestuursleden schudden dan ook vele handen om de bezoekers, de leden van de vereniging een goed nieuw jaar toe te wensen. Op alle leden staat ook een kleinigheidje te wachten. Sinds vorig jaar vragen wij al onze leden om hun ledenpas mee te nemen, naar deze algemene ledenvergadering.  Wij kunnen deze ledenpas scannen en zo het aantal leden dat de ledenvergadering bijwoont tellen. Bent u nog geen lid, klik dan hier en wordt lid, zodat ook u deze gezellige ledenvergadering kunt bijwonen.

De voorzitter van Oranje Vereniging Rijnsburg, de heer Robert-Jan Heemskerk zal de vergadering openen. Dit doet hij door een korte terugblik op 2018 te schetsen en een vooruitblik te werpen op het jaar dat gaat komen. Daarbij zal hij enkele bijzonderheden die op stapel staan benoemen. De vergadering heeft een officieel karakter en er wordt dan ook een agenda gevolgd. Na het voorlezen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 2018, is het tijd voor het jaarverslag van de penningmeester. Penningmeester Daan van Delft is al voor deze vergadering bezocht door de kascontrole commissie. Zij doen dan ook verslag van deze controle. Ook wordt er elk jaar afscheid genomen van een lid van de kascontrole commissie. Een lid van deze commissie is lid voor 3 jaar. Elk jaar neemt er iemand afscheid en wordt er een nieuw lid uit de zaal gevraagd om zitting te nemen in deze kascontrole commissie.

Ook dit jaar zijn er weer bestuursleden die aftredend zijn. Dit jaar zijn dat de heren W. Heemskerk sr., J. Zwaan en A-J. van der Meij en mevrouw J. Haasbroek. Gelukkig voor Oranje Vereniging Rijnsburg stellen alle bestuursleden zich weer beschikbaar om een nieuwe periode aan te gaan. Aftreden en niet herkiesbaar is de heer D. van Delft. Mocht iemand anders, inwonend in Rijnsburg, het leuk vinden om deel uit te maken van het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg, dan zoekt het bestuur graag contact met deze persoon. Op dit moment is er een vacature voor de penningmeester.

Na de rondvraag, waarbij leden van de vereniging, uit de zaal, vragen kunnen stellen aan het bestuur, is het officiële gedeelte van de vergadering weer voorbij. We drinken een lekker kopje koffie en maken ons klaar op voor een nieuw item tijdens de jaarvergadering. Geen film maar een korte quiz over het afgelopen jaar.

Aan het einde van de avond is er dan ook nog een bingo. Meedoen kan als u deze avond bijwoont. Er zijn leuke prijzen ingekocht, zodat er voor iedereen wel iets leuks te winnen is.

Het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg kijkt er naar uit haar leden te ontvangen.

 

 

 

Close Menu

Aankomende evenementen