Skip to main content
All Posts By

Oranje Vereniging

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

By Bestuur, Persbericht

Wij nodigen al onze leden uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 1.           Opening door de voorzitter, de heer R.J. Heemskerk.2.           Notulen en ingekomen stukken.3.           Jaarverslag penningmeester.4.           Verslag kascontrolecommissie.5.           Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.               PAUZE MET KOFFIE 6.           Bestuursverkiezing. Aftredend en…

Read More

Cheque ontvangen

By Bestuur, Persbericht

In de maand oktober heeft Oranje Vereniging Rijnsburg meegedaan met Raboclubsupport. Een actie waarbij leden van de Rabobank mochten stemmen op plaatselijke doelen. Oranje Vereniging Rijnsburg was één van de doelen waarop gestemd kon worden. Via berichten in de Rijnsburger…

Read More

Kerst Inn afgelast

By Bestuur, Kerst-Inn

Niets is vervelender als een activiteit af te gelasten. De kerstsamenzang die gepland stond op zaterdagavond 11 december stond al in de steigers. Het koor was begonnen met het oefenen van kerstliederen, de samenzangliederen waren uitgezocht. Maar ook deze keer…

Read More