Skip to main content
Algemene LedenvergaderingBestuurPersbericht

Anders dan anders

By 21 januari 2022augustus 7th, 2023No Comments

Dat was het zeker! De Algemene Ledenvergadering die normaal gesproken plaats vindt in een volle Voorhof, vond nu plaats in het OranjeHonk, de thuisbasis van Oranje Vereniging Rijnsburg. Op maandagavond 17 januari stonden de stoelen op 1,5 meter van elkaar en het Honk zag er anders uit dan anders. Zoals u kunt zien op de foto, keek het bestuur naar de deelnemende leden op het grote scherm.

Door een mail te sturen naar het secretariaat konden leden zich aanmelden voor deze vergadering. Onze voorzitter leidde de vergadering en nam de aanwezige leden mee door de agenda van deze avond.
De opening van deze online vergadering was tevens een korte terugblik op het afgelopen bijzondere jaar. Hierna werd stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Een minuut stilte werd hiervoor in acht genomen.

Na de opening werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Er waren geen ingekomen stukken en hierna waren de financiën aan de beurt. Penningmeester Hanneke van Leeuwen had in 2021 haar zaken goed op orde, zo oordeelde de kascontrole commissie. Uit naam van deze commissie sprak Hans Oudwater lovende woorden uit over het werk van de penningmeester. Hans werd bedankt voor zijn inzet, de afgelopen drie jaar. Hij wordt vervangen door een nieuw lid. De voorzitter meldde dat dit nieuwe lid ook gevonden is, in de persoon van Jan Pieter Dolle. Hij zal in 2023 bij de kascontrolecommissie aanschuiven.

De bestuursverkiezing vond plaats en hierbij gaven, zowel Wout Heemskerk, als Joyce Haasbroek – de Mooij aan dat zij beide ook in de komende periode als bestuurslid aan onze vereniging verbonden willen blijven. Daar zijn we erg blij mee en dit werd dan ook bekrachtigd met applaus.

De voorzitter gaat verder met de mededelingen vanuit het bestuur. Hierna is er nog gelegenheid om vragen te stellen in de rondvraag.

Na ruim een half uur werd de vergadering gesloten, met de woorden dat we een ieder snel weer hopen te kunnen ontmoeten tijdens één van de door ons georganiseerde activiteiten.

Close Menu

Aankomende evenementen