Skip to main content

Beste Rijnsburgers,
In de geschiedenis van onze vereniging is het uitzonderlijk dat een Feestweek niet georganiseerd wordt en nu is dit al twee jaar het geval. Dat maakt deze week voor ons opnieuw een rare gewaarwording. Het doet ons pijn om alle plannen die we hadden gemaakt voor deze bijzondere Feestweek, in de kast te laten. We keken er samen met u, zo naar uit. Maar het mocht niet zo zijn, de coronamaatregelen staan het niet toe, er werd door de Gemeente geen vergunning verstrekt.

Was er dan helemaal niets meer mogelijk? Jazeker, er was op kleinschalig gebied nog een en ander mogelijk. Maar een Burgemeester Koomansplein, waar normaliter zo’n 2.500 mensen bij elkaar komen, had nu moeten volstaan met maximaal 350 geplaceerde personen. En een binnenruimte waar we in een feestweek zo’n 300 mensen mogen verwelkomen, werd door de maatregelen teruggebracht naar zo’n 125 bezoekers. De doelstelling van onze vereniging is het samenbrengen van mensen en juist daarvan is door het kabinet besloten om dit zoveel als mogelijk te beperken. Uw bestuur heeft zich door de maatregelen, welke ook enorme impact zouden hebben op ons B en C scenario, in de geest van de wet gehandeld. In een tijd waarin samengebrachte mensen een risico voor elkaar vormen leek het ons niet juist om de Feestweek te organiseren. Dankbaar is uw bestuur dan ook voor alle steunbetuigingen van onze leden, sponsoren, leveranciers en zakenrelaties. Deze week zal uw bestuur nog een dubbel gevoel hebben, een leeg dorp, lege pleinen, geen gelach, geen sport- en spel, niet om 05.00 uur uit bed om de voorbereidingen van de dag te treffen, maar een stil dorp…

We gaan ons in september weer in de startblokken zetten voor de Feestweek van 2022. Ja, natuurlijk is het nog maar de vraag wat de stand van zaken omtrent het Coronavirus is, maar we hebben goede hoop dat volgend jaar een heel andere werkelijkheid kent. Opnieuw zullen wij de voorbereidingen opstarten, nieuwe activiteiten ontwikkelen en uitwerken en vooral weer naar hartenlust organiseren van onze evenementen.

Het jaar 2022 zal voor ons een bijzonder jaar worden. Na twee jaar hopen we weer een Feestweek te vieren, maar we hopen ook volgend jaar ons 77-jarig jubileum te vieren. U wordt te zijner tijd geïnformeerd, dus houdt u onze media in de gaten!

Daarnaast willen we al onze vrijwilligers bedanken. Zij waren dit jaar extra flexibel, dachten met ons mee en samen kwamen we tot corona vriendelijke activiteiten. Zonder hen waren we niet zo ver gekomen. Maar ook een bijzonder woord van dank voor onze sponsoren, want opnieuw mochten we op vele sponsoren rekenen. Daar zijn we blij mee, want zonder hun (financiële) ondersteuning is het onmogelijk om onze evenementen te organiseren. Via deze pagina willen we hen extra in het zonnetje zetten om hen te bedanken voor hun steun.

We kijken uit naar de Feestweek van 2022!
Noteert u daarom de datum voor de Feestweek van 2022 alvast in uw agenda? Deze staat gepland van 8 – 13 augustus 2022!

Met vriendelijke groet,

Robert-Jan Heemskerk
Voorzitter Oranje Vereniging Rijnsburg

Close Menu

Aankomende evenementen