Skip to main content
FeestweekNieuws

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur heeft het afgelopen jaar weer druk toegewerkt naar alle evenementen van onze vereniging. Maar, zoals u heeft vernomen heeft het Corona-virus roet in het eten gegooid. U zult begrijpen dat dit voor het bestuur een rare gewaarwording werd. Niet alleen zijn er dorpsgenoten ons ontvallen, gaan bedrijven zware tijden door, maar zijn ook alle evenementen welke wij doorgaans organiseren komen te vervallen.

In de laatste persconferentie gaf onze minister president te kennen dat een evenementenvergunning nog wel afgegeven zou kunnen worden in de zomer. Een reguliere vergunningaanvraag voor onze Feestweek behelst 12 weken, dus dat was wel erg optimistisch gesteld.

Uw bestuur heeft besloten ook geen alternatieve Feestweek te organiseren. Het zou met de 1,5 meter maatregel ondoenlijk zijn om grote activiteiten te organiseren. Hierdoor bestaat voor ons de mogelijkheid om activiteiten op te knappen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Wij willen graag een goede en totale Feestweek organiseren, zoals u dit al sinds onze oprichting van ons gewend bent. Daarom werken wij op de achtergrond al hard aan het jaar 2021. Wij hopen dat we dat jaar dan ook onze verjaardag mogen vieren en dat we u allen weer mogen ontmoeten in gezamenlijke verbondenheid met elkaar en het Huis van Oranje.

We missen u en ook de periode waarin de Feestweek plaats zou vinden zal dat nog moeilijker zijn, maar we weten ons gesterkt door de vele positieve reacties uit het dorp en de gesprekken met verschillenden van u tijdens een rondje dorp of het boodschappen doen.

Daarnaast wil ik een woord richten tot alle sponsoren en vrijwilligers welke onze vereniging een warm hart toe dragen. Het bestuur dankt u voor uw steun in financiële en/of materiële zin. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Namens het bestuur, wens ik u een fijne zomerperiode met allen die u lief zijn en wens u veel gezondheid toe. Wij hopen u graag, zodra de mogelijkheid er is, weer te ontmoeten tijdens één van onze evenementen!

Met vriendelijke Oranjegroet,

Robert-Jan Heemskerk
Voorzitter

Close Menu

Aankomende evenementen