Skip to main content
BestuurFeestweekNieuwsPersbericht

Feestweek 2021 zo dichtbij, maar toch ver weg

By 14 juli 2021november 3rd, 2021No Comments

Op 8 juli kon u lezen dat wij hard aan het werk waren om er dit jaar een fantastische Feestweek van te maken. Helaas zorgde de persconferentie van 9 juli dat alles weer in een groot vat vol van onzekerheden terecht kwam. Op maandag 12 juli hebben we een spoedvergadering gehad, met het voltallige bestuur, en unaniem besloten dat het doorlaten gaan van de Feestweek niet haalbaar is.

De vergunning die de gemeente Katwijk aan Oranje Vereniging Rijnsburg verstrekt is voor 6 dagen, een meerdaags evenement. De Rijksoverheid heeft besloten dat meerdaagse evenementen niet mogen. Andere maatregelen die afgekondigd zijn en die onze activiteiten belemmeren zijn:

  • Elke deelnemer of bezoeker moet een vaste zitplaats toegewezen krijgen;
  • Binnen mag je de ruimte maar voor 2/3 bezetten;
  • Live optredens en harde muziek mogen niet.

Natuurlijk hebben we nog nagedacht of we activiteiten uit het programma zouden kunnen halen en deze wel tot uitvoer brengen. Maar wij zijn van mening dat een Feestweek niet uit een paar losse onderdelen kan bestaan. Het is alles of niets.

Vanaf januari stonden alle neuzen binnen het bestuur dezelfde kant op, in 2021 zou er een Feestweek komen. Op het moment dat de datum 1 juli, voor het verstrekken van een vergunning voor evenementen, werd genoemd zijn we hard aan het werk gegaan om de mogelijkheden van een Feestweek te onderzoeken. Met het programmaboekje van 2019 op tafel, hebben we per activiteit diverse scenario’s uitgewerkt, wat kan wel, hoe kan het wel, wat hebben we ervoor nodig. Het omdenken was begonnen en we kunnen u vertellen dat dit heel goed gelukt was. We kregen er nieuwe energie van. Het Burgemeester Koomansplein zou rondom in de bouwhekken komen en toegang was alleen mogelijk met een Coronatoegangsbewijs. Het omdenken en het uitwerken van meerdere scenario’s was nieuw voor het bestuur. Dit heeft veel van ons gevraagd, veel avonden overleg met de diverse commissies. Maar alles voor die geweldige en bijzondere Feestweek van 2021. Kortom het was ons gelukt om een alternatief programma neer te zetten. Met de gemeente was veelvuldig contact over de te verstrekken vergunning. Het sein stond op lichtgroen.

U zult begrijpen dat het besluit tot het niet doorlaten gaan van de Feestweek een harde klap was voor het voltallige bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg. We waren zo dichtbij, maar nu blijkt toch zo ver weg. Onze energie borrelt nog steeds en we gaan ons vanaf dit moment richten op de Feestweek van 2022. Dit wordt een Feestweek die zijn weerga niet zal kennen, zorg dat u de data alvast in uw agenda zet, van 8 tot en met 13 augustus 2022.

Close Menu

Aankomende evenementen