Skip to main content
FeestweekPersbericht

Kunstenaars aan de slag voor Rijnsburg Oranje Expositie

Wie het Zilveren Penseel voor 2023 in de wacht wil slepen en de mogelijkheid wil aangrijpen te exposeren in de hal van De Burgt, kan meedoen met het 45e jaar van de Rijnsburg Oranje Expositie. Rijnsburgers, oud-Rijnsburgers en Valkenburgers, die met diverse vormen van beeldende kunst bezig zijn, kunnen zich op maandag 10 en donderdag 13 juli van 19.30 tot 20.30 uur in­schrijven bij het comité in De Burgt, Koomansplein 1.

Iedereen kijkt er naar uit dat de hal van de Burgt tijdens de feestweek weer gevuld zal zijn met de mooiste kunstwerken. Het Comité Rijnsburg Oranje Expositie doet een beroep op elke amateurkunstenaar om er in de feestweek van 5 t/m 26 augustus weer een prachtige expositie van te maken. De officiële opening en prijsuitreiking vinden plaats vrijdagavond 4 augustus om 20.00 uur in de hal van De Burgt.

De amateur kunstenaars kunnen zich inschrijven voor diverse categorieën. Van schilderen tot beeldhouwen en van handwerk tot fotografie. Alle beel­dende kunst, creatieve uitingen en dergelijke zijn toegestaan. Men dient wel twee tot maximaal vier kunstwerken van dezelfde categorie in te leveren. Deze moeten voorzien zijn van een goed ophangsysteem, naam, adres, categorie en de titel van het kunstwerk. Een deskun­dige jury beoordeelt deze werkstukken. Naar aanleiding van de inzendingen wordt het Zilveren Penseel en andere prijzen toegekend.

Expositie

De expositie, die in de feestweek en twee weken daarna wordt gehouden, wordt van bloemen voorzien en is alle dagen van de week geopend. Maar eerst moeten de kunstwerken ter beoordeling worden ingeleverd. De kunstwerken moeten over een stevig ophangsysteem beschikken, want deze blijven tot de expositie in de Burgt. Deze kunnen op maandag 10 en donderdag 13 juli worden ingeleverd. Vorige keren waren de inzendingen zo goed, dat verschillende deelne­mende kunstenaars zijn gevraagd op andere locaties te exposeren. Voor iemand die creatief bezig is dus een kans om door te breken. Naast olieverf, aquarel, ets, tekening, beeldhouwwerk, foto­grafie, is handwerk welkom.

Wie mee wil doen kan in elk geval aan de slag. Deelname is gratis.

Voor informatie Edith Heule 071- 4020361 of Ida Zwaan 06 22970671.

Close Menu

Aankomende evenementen