Skip to main content
BestuurFeestweekNieuwsPersbericht

OV Rijnsburg zet in op Feestweek

Wat tot het voorjaar van 2020 voor onmogelijk leek, werd waar, de Rijnsburgse Feestweek die vorig jaar voor de 75ste keer gevierd zou worden, moest worden geannuleerd. Voor het eerst in al die jaren was er geen feest in augustus. Maar dat laten zij zich niet nog een keer overkomen, het bestuur gaat hoe dan ook een Feestweek organiseren binnen de dan geldende mogelijkheden.

Normaal gesproken wordt na het evalueren van de Feestweek, het eerste plan voor de Feestweek van het jaar daarop op poten gezet. In november 2020 waren de bestuursleden het dan ook al eens over de Feestweek van 2021, die moet en zal er komen. Toch gooien de coronacijfers met de daaraan gebonden maatregelen, roet in het eten. Maar het bestuur laat het er dan ook niet bij zitten.
Eerst organiseerden ze een alternatief Koningsdagprogramma. “Als we dat kunnen, kunnen we ook een programma neerzetten voor een alternatieve Feestweek,” zegt voorzitter Robert-Jan Heemskerk.

Want dat is iets dat duidelijk is, het zal een andere week worden dan dat we gewend zijn. “We kunnen nu nog niet weten wat in augustus wel of niet kan en mag, dat maakt het organiseren ook best lastig,” zegt Heemskerk. “Daarom wordt er gewerkt met diverse scenario’s. Zo kunnen we snel inspelen op de huidige wet- en regelgeving van dat moment.”
Op dit moment is het nog erg lastig om te zeggen wat er wel of niet door kan gaan. Activiteiten met hoge bezoekersaantallen zullen we mogelijk anders moeten organiseren, bijvoorbeeld door een kaartje voor deze activiteit te reserveren, of publieksstromen beter op elkaar af te stemmen. We proberen daarbij wel zoveel als mogelijk het feestgevoel te behouden. Activiteiten in de buitenlucht maken meer kans op doorgang dan activiteiten die binnen plaatsvinden. En dan zijn daar ook nog de andere regels waar rekening mee moet worden gehouden; de anderhalve meter regelgeving, in- en uitgangen om deelnemers of bezoekers elkaar niet te laten kruisen en het doorstromen van de aanwezigen.
“Een activiteit organiseren dat kunnen we wel, dat doen we al jaren,” vervolgt de voorzitter, “maar de regels waar we ons dit jaar aan moeten houden, zorgen ervoor dat het een echte uitdaging zal worden. Als deze regels steeds hetzelfde zouden zijn, konden nu de scenario’s worden vastgelegd, maar de regels van nu, zullen mogelijk in augustus niet meer van kracht zijn en juist dat, maakt de uitdaging des te groter. Ons programma zal dus afhankelijk zijn van wet- en regelgeving van het moment, waardoor het dit jaar nog belangrijker wordt om te investeren in onze communicatie.”

De komende weken staan in het teken van de scenario’s uitwerken. We hopen voor het einde van juni ons programma te kunnen vaststellen. Daarnaast moet jaarlijks in mei de vergunningsaanvraag naar de gemeente toe. Dit jaar kan deze vergunningsaanvraag nog niet officieel worden aangevraagd, maar deze zal in concept wel klaar gemaakt worden. Dan kan er snel geschakeld worden als het sein op groen staat.
“Uiteindelijk zal door de onzekere stand van zaken alles later zijn dan wij gewend zijn. Met als gevolg dat het programmaboekje ook later op de mat zal vallen. En als het boekje er dan is, is het nog maar de vraag of het nog volledig is wat er in staat,” aldus Heemskerk. “Want als de regels veranderen, zal dit mogelijk ook veranderingen voor het programma met zich mee brengen. De Rijnsburger, maar ook de website en de diverse social media waar onze vereniging gebruik van maakt, zullen enorm belangrijk blijven. Want alles wat we van plan zijn te organiseren, kan zomaar veranderen van organisatie, omdat de coronamaatregelen ons daartoe dwingen.”
Het is wel duidelijk, het bestuur van de Oranje Vereniging is druk bezig om misschien het eerste Rijnsburgse feestje van dit jaar te organiseren. Hoe en wat, dat is nog niet duidelijk, maar zorg dat je er bij bent!!

Close Menu

Aankomende evenementen