Skip to main content
Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

By 10 januari 2020januari 15th, 2020No Comments

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wij nodigen al onze leden uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op maandag 20 januari in de Voorhof, de deur is open om 19.00 uur. De vergadering start om 19.45 uur.

1.           Opening door de voorzitter, de heer R.J. Heemskerk.

2.           Notulen en ingekomen stukken.

3.           Jaarverslag penningmeester.

4.           Verslag kascontrolecommissie.

5.           Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

              PAUZE MET KOFFIE

6.           Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: de heren E. Looden, W. Hogewoning, W. Heemskerk jr.  en mevrouw P. Westra.

Aftredend: dhr. J. Zwaan.

Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering bekend worden gemaakt aan het secretariaat.

7.           Mededelingen bestuur.

8.           Rondvraag.

9.           Sluiting.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal er een korte quiz zijn met daarop volgend een gratis bingo. Voor iedereen is er tevens een blijvende herinnering aan deze avond.

Close Menu

Aankomende evenementen