Skip to main content
Algemene LedenvergaderingBestuurNieuws

Uitnodiging online Algemene Ledenvergadering

By 12 juni 2021augustus 7th, 2023No Comments

Na 2 keer de Algemene Ledenvergadering van dit jaar uitgesteld te hebben, gaat het binnenkort toch echt gebeuren. Maandag 21 juni om 20.00 uur organiseren wij onze Algemene Ledenvergadering, online. Aan deze vergadering kunnen alleen onze leden deelnemen. De vergadering vindt plaats via MS Teams.

Iedereen die lid is van onze vereniging kan zich per mail aanmelden bij onze secretaris. Vermeld in dit mailtje uw naam en lidmaatschapsnummer. Dit nummer kunt u vinden op de ledenpas 2020. Aanmelden kan tot en met maandag 14 juni. Na de aanmelding krijgt u per mail een vergaderlink toegestuurd en tevens ook de vergaderstukken.

De vergaderstukken bestaan uit de agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020, het jaarverslag over 2020 geschreven door onze secretaris en de balans over 2020. Dit is samengevoegd tot 1 bestand.

Leden van onze vereniging die een vraag willen stellen, kunnen deze vraag vooraf aan het secretariaat doorgeven. Aan het einde van de agenda is de rondvraag, daar aangekomen zal uw vraag worden voorgelezen en zal deze beantwoord worden.

Wilt u zich aanmelden voor onze digitale versie van de Algemene Ledenvergadering? Doe dat door een mailtje te sturen naar: secretaris@ovrijnsburg.nl. Vermeld niet alleen uw naam, maar ook uw lidnummer. Let op, de aanmelding moet uiterlijk maandag 14 juni bij het secretariaat gemeld zijn.

Een bijzondere Algemene Ledenvergadering in een bijzonder jaar, we hopen onze leden digitaal te ontmoeten.

Close Menu

Aankomende evenementen